Date A Live Wiki
Advertisement
Date A Live Wiki
Zafkiel
Zafkiel
Kanji 刻々帝
Katakana ザフキエル
Romaji Kokkoku tei
Zarufukieru
Hán Việt Khắc Khắc Đế
Phiên bản cuối
Thông tin
Sở hữu Tokisaki Kurumi
Cấp độ S


Zafkiel là một Thiên sứ trong Date A Live, thuộc quyền sở hữu của Tinh linh Tokisaki Kurumi.

Ngoại hình[]

Zafkiel mang hình dạng một chiếc đồng hồ lớn màu vàng với những đường vòng xung quanh, luôn lơ lửng đằng sau người sử dụng. Mỗi một giờ thì sẽ được ghi bằng một chữ số La Mã tương ứng. Hai khẩu súng cũng là một bộ phận của Zafkiel, có tác dụng như chiếc kim của đồng hồ.

Để triệu hồi Zafkiel, người sử dụng sẽ giơ một tay và hô Zafkiel, chiếc đồng hồ sẽ tự khắc xuất hiện sau lưng người triệu hồi. Nhưng nhiều trường hợp thì Zafkiel đã không hiện nguyên hình mà đã được sử dụng bằng cách giơ súng và đọc Zafkiel cùng tên loại đạn sử dụng.

Kỹ năng[]

¤ Hai khẩu súng cùng với các dạng năng lực và tác dụng khác nhau tùy vào thời gian thời gian mà cô biểu diễn trên mặt đồng hồ. ¤ Các loại đạn

•Nhất Chi Đạn: Aleph [一の弾(アレフ)]: Gia tốc đối tượng được bắn vào, kích hoạt khi đồng hồ chỉ I.

•Nhị Chi Đạn: Bet [二の弾(ベート)]: Giảm tốc đối tượng đạn bắn vào, kích hoạt khi đồng hồ chỉ II.

•Tam Chi Đạn: Gimel [三の弾 (ギメル) ]: Làm cho đối tượng đạn bắn vào bị lão hoá, kích hoạt khi đồng hồ chỉ III.

•Tứ Chi Đạn: Dalet [四の弾(ダレット)]: Quay ngược thời gian đối tượng bị bắn vào. Tuy nhiên, nó không có hiệu lực đối với những ai đã chết. Kích hoạt khi đồng hồ chỉ IV.

•Ngũ Chi Đạn: Hei [五の弾 (ヘイ) ]: cho phép Kurumi nhìn thoáng qua tương lai, kích hoạt khi đồng hồ chỉ V.

•Lục Chi Đạn: Vav [六の弾 (ヴァヴ) ]: Gửi ý thức của đối tượng vào chính cơ thể họ trong quá khứ. Tuy nhiên, không như Thập Nhị Chi Đạn, người sử dụng chỉ có thể trở về lại một vài ngày dù có sử dụng bao nhiêu Thời gian. Bởi vì trận đấu với Kotori, viên đạn này không còn sử dụng được cho tới sự kiện ở Volume 16. Kích hoạt khi đồng hồ chỉ VI.

•Thất Chi Đạn: Zayin [七の弾(ザイン)]: là loại đạn làm đông cứng thời gian của đối tượng bị bắn trong 1 thời gian ngắn. Kích hoạt khi đồng hồ chỉ VII.

•Bát Chi Đạn: Het [八の弾(へット)]: là loại đạn tạo bản sao của đối tượng. Kích hoạt khi đồng hồ chỉ VIII.

•Cửu Chi Đạn: Tet [九の弾(テット)]: cho phép Kurumi kết nối với ai đó ở dòng thời gian khác. Kích hoạt khi đồng hồ chỉ IX.

•Thập Chi Đạn: Yud [十の弾(ユッド)]: loại đạn giúp nhìn vào quá khứ của đối tượng, kích hoạt khi đồng hồ chỉ X.

•Thập Nhất Chi Đạn: Yud Aleph [十一の弾 (ユッド・アレフ)]: cho phép Kurumi trực tiếp nuốt chửng Linh Lực của Tinh Linh, kích hoạt khi đồng hồ chỉ XI.

•Thập Nhị Chi Đạn: Yud Bet [十二の弾(ユッド・ベート)]: loại đạn du hành vượt thời gian về quá khứ, tiêu tốn năng lượng tinh linh, tùy theo thời gian cần trở về, ví dụ như để quay về 30 năm trước cần một mạng sống của 1 tinh linh. Kích hoạt khi đồng hồ chỉ XII. ( Người sử dụng cũng có thể bay khi được triệu hồi.)

¤ Zafkiel còn có những kỹ năng khác như :

• Thời Thực Chi Thành (時喰みの城 - Tokihami no Shiro): Dựng ra một kết giới trong phạm vi rộng, hút lấy Thời Gian của những kẻ trong kết giới đó , người sử dụng còn có thể thay đổi từ hút tuổi thọ thành hút linh lực ( cái này đọc light novel vol 10 11 sẽ hiểu ).

• Điều khiển bóng : Bóng của Zafkiel có 2 phần . Phần thứ nhất là phần bóng để lưu trữ thời gian của những người mà Kurumi đã lấy và sử dụng thời gian đó . Phần thứ 2 là phần bóng có thể đưa mọi thứ vào trong ( cái này không chắc lắm vì Kurumi đã đưa shido và Miku vào bóng nên mình chỉ khẳng định như thế ) và có thể dùng bóng để di chuyển , vd : trong tập ở sân thượng trường , Shido nhảy lầu Kurumi đã bay ra từ bóng để cứu Shido.

• Tạo ra phân thân : vì Zafkiel có khả năng thao túng thời gian + khả năng điều khiển bóng nên có thể tạo ra những phân thân với đầy đủ kí ức , nhưng mỗi phân thân đều có suy nghĩ riêng , những trải nghiệm và kí ức của phân thân đó sẽ trở về với bản thể thật.

Advertisement