Date A Live Wiki
Advertisement
Date A Live Wiki

Đây là danh sách các nhân vật xuất hiện trong Date A Live.

Nhân Vật Chính
Tinh Linh
Chuẩn Tinh Linh
DAL vFB 000b
Aiai
DAL vFB 000b
Ayame
DAL vFB 000b
Yui
DAL vFB 000b
Doll Master
DAL vFB 000b
False
DAL vFB 000d
Tsuan
DAL vFB 000b
Isami
DAL vFB 000b
Sheri
DAL vFB 000b
Furue
DAF Bullet 5 c05
Ariadne
DAF Bullet 4 c04
Kareha
DAF Bullet 3 c03
Carte À Jouer
DAF Bullet 4 c04
Retsumi
DAF Bullet 5 c03
Yuri
DAF Bullet 5 c03
Oka
DAF Bullet 5 c03
Maya
Ratatoskr
Kyoji Kawagoe
Kawagoe
Deus Ex Machina (DEM)
DAL v05 toc
Ellen
DAL vE4 007
Jessica
Paddington
Paddington
Biệt đội Chống Tinh linh (AST)
DAL v05 000b
Mildred
Đặc vụ Thuật sĩ (SSS)
Trường Cao Trung Raizen
DAL v01 145
Okamine-sensei
Nhân vật khác
Itsuka Parents
Haruko
Itsuka Parents
Tatsuo
DAL v22 001
Asahi
DAL v21 07
Nagisa

All items (54)

Advertisement