FANDOM


Date A Live lần đầu được đăng tải trên tạp chí Dragon vào ngày 19 tháng 3 năm 2011. Hiện tại tác giả Tachibana Koshi vẫn đăng tải các truyện ngắn trên tạp chí Dragon, đi kèm với minh họa của họa sĩ Tsunako.

Bài này là sưu tầm hình ảnh về Date A Live đăng tải trên các tạp chí về đề tài ACG. Chỉ một số ít là họa tác của Tsunako, họa sĩ minh họa cho light novel. Những hình minh họa truyện ngắn không được sưu tầm ở trang này.

Bìa Sửa đổi

Minh họa Sửa đổi

Tạp chí Dragon Sửa đổi

Hầu hết các hình ảnh trên tạp chí Dragon đều là họa tác của họa sĩ Tsunako.

Tạp chí Newtype Sửa đổi

Tạp chí Comptiq Sửa đổi

Tạp chí Megami Sửa đổi

Tạp chí Animedia Sửa đổi

Tạp chí Nyan Type Sửa đổi

Tạp chí Dengeki G's Sửa đổi

Bìa (gián tiếp) Sửa đổi