Date A Live Wiki
Advertisement
Date A Live Wiki

Date A Live lần đầu được đăng tải trên tạp chí Dragon vào ngày 19 tháng 3 năm 2011. Hiện tại tác giả Tachibana Koshi vẫn đăng tải các truyện ngắn trên tạp chí Dragon, đi kèm với minh họa của họa sĩ Tsunako.

Bài này là sưu tầm hình ảnh về Date A Live đăng tải trên các tạp chí về đề tài ACG. Chỉ một số ít là họa tác của Tsunako, họa sĩ minh họa cho light novel. Những hình minh họa truyện ngắn không được sưu tầm ở trang này.

Bìa[]

Minh họa[]

Tạp chí Dragon[]

Hầu hết các hình ảnh trên tạp chí Dragon đều là họa tác của họa sĩ Tsunako.

Tạp chí Newtype[]

Tạp chí Comptiq[]

Tạp chí Megami[]

Tạp chí Animedia[]

Tạp chí Nyan Type[]

Tạp chí Dengeki G's[]

Bìa (gián tiếp)[]

Advertisement