Date A Live Wiki
Advertisement
Date A Live Wiki
Ratatoskr

Ratatoskr (ラ タ ト ス ク, Ratatosuku) là một tổ chức được tạo ra với mục đích cứu tinh linh, tìm hiểu các nguyên nhân gây ra các không gian chấn. Họ sử dụng phương thức thông qua hòa bình mà không giết chết các Tinh linh. Như Kotori đã nói, "Tổ chức được gọi là <Ratatoskr> là một tổ chức được tạo ra vì lợi ích của Shido."

Tổ chức được gọi là <Ratatoskr> chỉ được biết đến (có thể) bởi cấp trên của chính phủ và các quan chức quân sự cấp cao. Trung tâm chỉ huy <Ratatoskr> trên phi thuyền <Fraxinus>, trong khi trụ sở của họ nằm ở nơi khác (vị trí của nó vẫn chưa được đặt).

Thành viên của Ratatoskr[]

*Tham khảo bản dịch của KOGA Fansub[]

[]

Advertisement