Date A Live Wiki
Advertisement
Date A Live Wiki

Pha lê Qlipha (反霊結晶クリファ) là dạng nguyên gốc, chưa được thanh lọc của Pha lê Sephira, bên trong có chứa Quỷ vương và là nguồn sức mạnh cho lượng Linh lực được sử dụng khi Tinh linh ở dạng Nghịch thể.

Sử dụng[]

Liên kết[]

Pha lê Qlipha có thể được hấp thụ vào cơ thể con người khi họ chạm vào nó. Tuy nhiên, sức chịu đựng của cơ thể con người bình thường là không đủ để có thể khống chế được sức mạnh của Pha lê Qlipha, và thường trở nên cuồng loạn sau đó. Mỗi lần Pha lê Qlipha được hấp thụ vào một vật chủ mới, nó sẽ được thanh lọc, và dần dần được thanh lọc hoàn toàn để trở thành Pha lê Sephira.

Gỡ bỏ[]

Trường Territory cùng Realizer có thể được sử dụng để gỡ bỏ viên Pha lê Qlipha từ cơ thể của một Tinh linh ở dạng Nghịch thể. Tuy nhiên chỉ có Artemisia và Ellen có khả năng sử dụng được cách thức này.

Nguồn gốc[]

Theo như Tenka, Pha lê Qlipha lần đầu tiên xuất hiện khi mà Tinh linh đầu tiên quyết định phân chia sức mạnh của mình. Tinh linh nghịch thể sau đó nhận ra cô đã đảo ngược thuộc tính của viên Pha lê để khiến chúng trở nên tương thích hơn với con người.

Trong Chính truyện, Pha lê Qlipha lần đầu tiên được nhắc đến khi Artemisia Bell Ashcroft gỡ nó ra khỏi cơ thể của Nia và đưa nó cho Westcott.

Danh sách các Pha lê Qlipha đã xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

  • Tên của các viên Pha lê Qlipha được đặt theo cây Qliphoth.
Advertisement