Date A Live Wiki
Advertisement
Date A Live Wiki

Pháp sư (魔術師Majutsu-shi) là những người được huấn luyện để chiến đấu với các Tinh linh sử dụng các công nghệ tiên tiến được cung cấp bởi một thiết bị có tên là <Realizer>, và khi trang bị gọi là CR-Unit.

Tổng quan[]

Pháp sư là những người có kỹ năng đã trải qua quá trình đào tạo và thường được cấy ghép để có thể điều khiển trường Territory từ CR-Unit của họ. Mặc dù hầu hết các pháp sư đều thuộc DEM, các quốc gia khác cũng đã phát triển lực lượng pháp sư của từng nước dưới quyền quân đội như AST (Anti-Spirit Team) của Nhật Bản hay SSS (Special Sorcery Service) của Anh. Họ thường có những khả năng khác nhau như bay và tạo lá chắn. Phạm vi của chúng tùy thuộc vào thuộc tính của trường Territory mạnh hay yếu. Những công nghệ tiên tiến này có thể dẫn đến tử vong cho người sử dụng bởi chúng tác động mạnh mẽ đến cơ thể của họ.

Một số pháp sư đã trải qua phẫu thuật thay đổi cơ thể nhằm tăng cường khả năng sử dụng <Realizer> của họ. Tuy nhiên, quá trình như vậy có thể làm giảm đáng kể tuổi thọ. Điển hình, Mana bị giảm tuổi thọ tới mức cô chỉ có thể sống được thêm khoảng 10 năm nữa. Trong khi đó, tuổi thọ của Jessica bị rút ngắn xuống chỉ còn vỏn vẹn 1 ngày. Nhìn chung, ngay cả với toàn bộ trang thiết bị của mình, một pháp sư cũng không thể đơn độc chiến đấu với Tinh linh, ngoại trừ Pháp sư mạnh nhất thế giới Ellen Mira Mathers, Takamiya ManaArtemisia Bell Ashcroft.

Danh sách pháp sư[]

Advertisement