FANDOM


Tổng quan
Minerva Riddell
Noimage
Kanji ミネルヴァ・リデル
Romaji Mineruvua Rideru
Sơ yếu lý lịch
Giới tính Nữ
Loài Nhân loại
Màu tóc Vàng
Vũ khí Kiếm
Thông tin cá nhân
Đơn vị SSS (cũ)
Hạng Thuật sư


Minerva Riddell là một thuật sư trong Date AST Live.

Tổng quan Sửa đổi

Ngoại hình Sửa đổi

Tính cách Sửa đổi

Cốt truyện Sửa đổi

Mối quan hệ Sửa đổi

Xuất hiện Sửa đổi

Sức mạnh và năng lực Sửa đổi

Thông tin bên lề Sửa đổi