FANDOM


Date A Live là một series Light Novel của tác giả Tachibana Koushi, và mình hoạ bởi Tsunako, phát hành bởi Fujimi Shobo. Hiện bản quyền tiếng Việt đã được mua và phát hành bởi Amak Books.

Tập 1 - Dead End Tohka Sửa đổi

Light Novel vol 1

Tập 2 - Puppet Yoshino Sửa đổi

Light Novel vol 2

Tập 3 - Killer Kurumi Sửa đổi

Light Novel vol 3

Tập 4 - Itsuka Sister Sửa đổi

Light Novel vol 4

Tập 5 - Yamai Tempest Sửa đổi

Light Novel vol 5

Tập 6 - Miku Lily Sửa đổi

Light Novel vol 6
Light Novel vol 6 Limited

Tập 7 - Miku Truth Sửa đổi

Light Novel vol 7

Tập 8 - Natsumi Search Sửa đổi

Light Novel vol 8

Special - Utopia Rinne Sửa đổi

Light Novel Rinne Utopia

Tập 9 - Natsumi Change Sửa đổi

Light Novel vol 9
Light Novel vol 9 Limited

Tập 10 - Tobiichi Angel Sửa đổi

DAL v10 Cover

Special - Arusu Install Sửa đổi

Light Novel Arusu Quest

Tập 11 - Tobiichi Devil Sửa đổi

Light Novel vol 11

Tập 11.5 - Itsuka Parents Sửa đổi

Light Novel vol 11.5

Tập 12 - Itsuka Disaster Sửa đổi

Light Novel vol 12

Bonus - Mayuri Around Sửa đổi

Light Novel Mayuri Around
Light Novel Mayuri Around 1.2
Light Novel Mayuri Around & Tohka Notice

Special - Rio Reincarnation Sửa đổi

Light Novel Rio Reincarnation

Tập 13 - Nia Creation Sửa đổi

Light Novel vol 13

Tập 14 - Mukuro Planet Sửa đổi

Light Novel vol 14

Tập 15 Mukuro Family Sửa đổi

Light Novel vol 15

Tập 16 - Kurumi Refrain Sửa đổi

Light Novel vol 16

Tập 17 - Kurumi Ragnarok Sửa đổi

Light Novel vol 17
 • Minh họa
 • Mở đầu: Sự khai sinh của Tinh Linh
 • Chương 1: Ngọn lửa báo hiệu khai chiến
 • Chương 2: Hoạt động bí mật của Ác Mộng
 • Chương 3: Giờ nghỉ cuối cùng
 • Chương 4: Tiếng chân của sự hấp hối
 • Chương 5: Sự tái sinh của Tinh linh
 • Lời bạt

Thông tin bên lề Sửa đổi

 • Rinne Utopia, Arusu Install, Rio Reincarnation là phiên bản novel đặc biệt phát hành cùng game liên quan.
 • Mayuri Around là phiên bản novel ban đầu là quà tặng kèm cho những người đầu tiên xem phim chiếu tại các rạp Nhật Bản.
 • Đã có hai mùa anime được phát hành dựa trên nội dung các tập 1-7.