FANDOM


"Một trận không gian trấn là một thuật ngữ chung cho sự xuất hiện của một thảm họa quy mô lớn. Vâng, nói một cách đơn giản, một ngày đột nhiên trên thế giới ở đâu đó, * DON *, một vụ nổ sẽ xảy ra." Sửa đổi

- theo lời giải thích của Tamae-sensei a.k.a Tama-chan-sensei

Thực tế: Các Tinh linh tồn tại trong không gian thay thế được cho là thế giới lân cận và đôi khi sẽ xuất hiện trong thế giới này. Trong những dịp này, sẽ có một khúc cua lớn trong các bức tường giữa các kích thước, gây ra một hiện tượng được gọi là một không gian chấn xảy ra. Cho dù đó là trên một quy mô lớn hay nhỏ - khu vực mà các Tinh linh sẽ xuất hiện sẽ bị phá hủy vô lý, như thể một quả bom đã nổ tung. Sửa đổi