FANDOM


Heptameron

Noimage
Thông tin
Sản xuất Tập đoàn DEM
Đơn vị sử dụng Thuật sỹ DEM
Loại vũ khí Không hạm
Xuất hiện
Light Novel Tập 9

Heptameron là một không hạm của DEM và là chủ lực trong cuộc tấn công thành phố Tengou.

Thiết kế Sửa đổi

Lịch sử Sửa đổi

Phi hành đoàn Sửa đổi

Vũ khí Sửa đổi

Thông tin bên lề Sửa đổi