FANDOM


Sau đây là những hướng dẫn cơ bản để tiến hành chỉnh sửa trên Date A Live Wikia Tiếng Việt (và Wikia nói chung).

Tạo tài khoản Sửa đổi

Đăng nhập Sửa đổi

Có hai cách để đăng nhập:

  • Cách 1: Đưa con trỏ chuột về phía biểu tượng Đăng nhập trên thanh công cụ Wikia. Sau đó gõ tài khoản và mật khẩu Wikia vào rồi biểu tượng "Đăng nhập" màu cam.
  • Cách 2: Đưa con trỏ chuột về phía biểu tượng Đăng nhập trên thanh công cụ Wikia. Nhấn vào biểu tượng Connect màu xanh để đăng nhập bằng tài khoản Facebook.

HD Dang nhap

Sửa đổi bài viết Sửa đổi

Có hai phương pháp để sửa đổi nội dung cho bài viết:

  • Cách 1: Sửa đổi trực quan.
    • Nhấn biểu tượng "Sửa đổi" màu cam.
    • Hoặc nhấn vào dấu mũi tên cạnh biểu tượng "Sửa đổi" màu cam. Chọn "Sửa đổi trực quan".
  • Cách 2: Sửa đổi mã nguồn. Nhấn biểu tượng "Sửa đổi" màu cam. Chọn "Mã nguồn".

HD Sua doi 1

HD Sua doi 2

HD Sua doi 3

Tạo bài viết mới Sửa đổi

HD Tao bai 1

HD Tao bai 2

Dành riêng cho nhóm dịch Light Novel Sửa đổi

HD LN 1

HD LN 2

HD LN 3