FANDOM


Fraxinus

FraxinusA
Thông tin
Đơn vị sử dụng Ratatoskr
Chỉ huy Itsuka Kotori (Chỉ huy)
Kannazuki Kyouhei (Phó chỉ huy)
Xuất hiện
Light Novel Tập 1
Anime Tập 1 Mùa 1
Manga Tập 1
Khác Rinne Utopia
Ars Install

Fraxinus là một không trung chiến hạm của Ratatoskr, thường hoạt động trên không trung cách 15 km trên bầu trời thành phố Tengou.

Thiết kế Sửa đổi

Fraxinus

Sử dụng Sửa đổi

Phi hành đoàn Sửa đổi

Thiết bị Sửa đổi

  • Invisible
  • Avoid
  • Protect
  • 8 Control
  • 10 AR-008 Basic
  • Yggdrafolium

Vũ khí Sửa đổi

Thông tin bên lề Sửa đổi

  • Fraxinus đến từ Fraxinus excelsior, tên con sóc sống trên Yggdrasil, cây thế giới trong thần thoại Bắc Âu. 
  • Fraxinus không thể tấn công trừ khi nó tắt chế độ vô hình. (Light Novel Vol 5)