FANDOM


Quy định chung Wikia:

1. Ngôn ngữ chính được sử dụng trong Wikia là Tiếng Việt. Các bài viết phải được viết bằng tiếng Việt, có dấu, có dấu cách và khuyến khích chia đoạn khi cần thiết. Các bài viết tuân thủ nhất định khung bài viết đã được tạo ra trước đó. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với Bảo Quản viên.

2. Khi tham gia diễn đàn, phải sử dụng ngôn ngữ văn minh, chữ viết tiếng Việt phải có dấu. Mọi thái độ quá khích hay ngôn ngữ xấu, thù địch, tục tĩu đều sẽ bị nhắc nhở bằng cách cấm. Mức cấm từ 1 ngày đến 1 tuần tùy theo thái độ. Nếu vấn đề trên liên tục lặp lại nhiều lần, tài khoản sẽ bị cấm từ 1 tháng cho đến vĩnh viễn.

3. Các nội dung vi phạm hai điều 1 và 2 sẽ bị Bảo Quản viên xóa trực tiếp mà không cần thông báo trước. Lệnh cấm sẽ được thực hiện không cần thông báo. Tài khoản bị cấm dưới mức vô hạn có thể khiếu nại tại tường tin nhắn.

4. Hoan nghênh các bạn yêu thích Date A Live tham gia và đóng góp cho Wikia!

- Vũ -

(P/s: Do Wikia Date A Live vẫn còn trong giai đoạn sơ khai cho nên các quy định còn ít và chưa chi tiết, nhưng đại khái như vậy.)