Date A Live Wiki
Advertisement
Date A Live Wiki
Minh họa

Bìa và Mục Lục[]

Minh họa[]

Nhân vật[]

Cảnh trong các Sự kiện[]

Tohka[]

Origami[]

Yoshino[]

Kotori[]

Kurumi[]

Rinne[]

Khác[]

Các địa điểm[]

Hướng dẫn cốt truyện[]

Phỏng vấn Tachibana Koushi và Tsunako[]

Phụ lục các ấn phẩm khác[]

Advertisement