Date A Live Wiki
Advertisement
Date A Live Wiki
DAL vM cov

Dười đây là các mốc thời gian liên quan tới Date A Live:

  • 19/03/2011, light novel Date A Live tập 1 - Dead End Tohka phát hành.
  • 20/11/2011, manga Date A Origami phát hành.
  • 18/02/2012, Soukyuu no Karma phát hành tập cuối.
  • 09/03/2012, manga Date AST Live phát hành tập 1.
  • 09/01,2014, manga Date A Party do họa sĩ Hinamori Yui vẽ bắt đầu đăng chap đầu tiên trên tạp chí Dragon.
  • 05/12/2017-07/12/2017, lễ ký kết mobile game Date A Live ở Trung Quốc.

Chú thích[]

Advertisement