FANDOM


Tổng quan
Charlotte Meyers
Noimage
Sơ yếu lý lịch
Giới tính Nữ
Loài Nhân loại
Chiến trang CR-Unit
Thông tin cá nhân
Đơn vị SSS (cũ)
DEM (cũ)
Yard
Nghề nghiệp Thuật sư


Charlotte Meyers là một thuật sư trong Date A Live.

Tổng quan Sửa đổi

Ngoại hình Sửa đổi

Tính cách Sửa đổi

Cốt truyện Sửa đổi

Mối quan hệ Sửa đổi

Xuất hiện Sửa đổi

Sức mạnh và năng lực Sửa đổi

Thông tin bên lề Sửa đổi